Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Szkoła Podstawowa w Komornikach

Podsumowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Komornikach uczęszczało 55 uczniów uczących się w sześciu oddziałach. W szkole zatrudnionych było 11 nauczycieli. Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny. Status materialny u większości uczniów jest dobry. Wszystkich uczniów objęto opieką pielęgniarki szkolnej oraz pedagoga szkolnego. W wymiarze trzech godzin tygodniowo prowadzono naukę języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego dla wszystkich uczniów szkoły oraz jedna godzina lekcyjna w klasie V – własna historia i kultura mniejszości narodowej – język niemiecki. Prowadzone były zajęcia dodatkowe w ramach art. 42 KN przygotowujące uczniów do sprawdzianu po klasie VI, zajęcia rozwijające zainteresowania - zajęcia sportowe, zajęcia turystyczno – krajoznawcze SKPTTK, zajęcia z j. niemieckiego i zajęcia z religii. Na zajęciach tych uczniowie zdobywali dodatkową wiedzę, rozwijali swoje zainteresowania, przygotowywani byli do konkursów przedmiotowych. Zajęcia te były również wsparciem dla uczniów mających problemy w nauce. Dzięki dużemu zainteresowaniu nauczycieli i rodziców organizowany był szereg imprez dla środowiska lokalnego. Mają one charakter imprez dochodowych. Rada Rodziców przeznacza pieniądze na dofinansowanie wyjazdów i wycieczek szkolnych.

W roku szkolnym 2015/2016 pięć osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem i trzy osoby Stypendium Wójta.

Wyniki sprawdzianu po klasie VI w 2016r.

 

Suma

j. polski

matematyka

j. angielski

Szkoła

51,4

65,7

36,4

60,1

Gmina

57,4

65,9

48,5

71,9

Województwo

60,9

69,2

52,1

70,7

 

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano w szkole szereg projektów i programów:

 • Lepsza szkoła, ogólnopolski projekt edukacyjny przeznaczony dla    nauczycieli i uczniów korzystających z podręczników „Matematyka z plusem” i „Między nami”. Celem projektu jest badanie efektywności nauczania, podniesienie poziomu    kształcenia i przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.
 • Radosny uśmiech, radosna przyszłość , program profilaktyki próchnicy zębów i chorób przyzębia. Celem programu było wyrobienie u dzieci nawyku dbania o  higienę jemy ustnej, uczenie prawidłowych sposobów pielęgnowania jamy ustnej.
 • Zachowaj trzeźwy umysł, Program Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej. Celem programu jest  pedagogizacja rodziców na temat uzależnień , zapoznanie  uczniów z niebezpieczeństwem jakie niesie zażywanie różnych używek  oraz propagowanie czynnych form wypoczynku. Dwie grupy uczniów zostały laureatami konkursu „Pokażcie się” (propagowanie asertywności i unikania nałogów).
 • Nie pal przy mnie, proszę, program dla uczniów klasy III, którego celem było uświadomienie uczniom, że palenie aktywne i bierne jest szkodliwe dla zdrowia.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie, program dla uczniów klasy VI, którego celem było zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów oraz kształtowanie postaw asertywności.
 • Dziewiątka – Bezpieczna droga dzieci do i ze szkoły, program realizowany we współpracy z Komendą Policji w Krapkowicach mający na celu uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa czyhające w drodze do i ze szkoły.
 • Klub Bezpiecznego Puchatka , ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas szkoły podstawowej.
 • Powstania Śląskie, projekt edukacyjny dla II etapu edukacji . Projekt rozwijał wiedzę o własnym regionie oraz propagował wiedzę na temat przyczyn wybuchu trzech powstań śląskich.
 • Dzień Ziemi, projekt edukacyjny dla I i II etapu edukacji. Był realizowany celem uświadomienia uczniom konieczności ochrony środowiska i propagowania zdrowego stylu życia.
 • Konstytucja 3 Maja , projekt ukazujący genezę i przebieg prac nad utworzeniem Konstytucji 3 Maja 1791r.
 • Program „Szklanka mleka” , celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
 • Program „ Owoce w szkole” , program skierowany jest do uczniów klas I-III. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkole.
 • Program „Wyprawka Szkolna”celem programu w zakresie dofinansowania zakupu  podręczników jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów.
 • Książki naszych marzeń, przystąpienie do rządowego programu pozwoliło na wzbogacenie księgozbioru w bibliotece szkolnej.

W roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano w szkole 16 wyjazdów i wycieczek dla uczniów; teatr, lodowisko, pracownia zaczarowanego świata w Opolu. Szkoła w Komornikach jest zwycięzcą konkursu „Moja wymarzona zielona szkoła na zamku w Mosznej”. W ramach nagrody uczniowie klasy IV, V i VI mieli możliwość realizacji nadesłanego projektu podczas pobytu na zamku w Mosznej w dniach 26 – 28. 04. 2016r. Członkowie SKKT PTTK w Komornikach biorą udział w rajdach organizowanych przez opiekuna szkolnego koła. W szkole zorganizowano spotkanie z psychologiem dla zainteresowanych rodziców, festyn rodzinny, spotkania z policjantem, uczniowie zbierają plastikowe nakrętki dla chorej dziewczynki z Łabędzin.

 

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w konkursach, projektach i zawodach sportowych

Lp.

Nazwa konkursu - etap

Zajęte miejsce

1.

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap gminny

V miejsce

2.

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap gminny

VI miejsce

3.

Wojewódzki Konkurs Języka niemieckiego – etap gminny

II miejsce

4.

Wojewódzki Konkurs Języka angielskiego – etap gminny

XIV miejsce

5.

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap gminny

VI miejsce

6.

Konkurs recytatorski z j. polskiego – etap gminny

III miejsce

7.

Konkurs Kroszonkarski – etap gminny

I, II,III miejsce

8.

Rajd Opolska Wiosna 2016 w Tułowicach SK PTTK

III miejsce

9.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS – etap wojewódzki

I miejsce

10.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KRUS – kraj,  Warszawa 14.06.2016r.

wyróżnienie

11.

Wymarzona Zielona Szkoła na Zamku w Mosznej – etap wojewódzki

I miejsce

12.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap powiatowy

I miejsce

13.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap wojewódzki

IV miejsce

14.

Sztafetowe biegi przełajowe – etap gminny

III i IV miejsce

15.

Biegi przełajowe - etap gminny

I, II,III miejsce

16.

Jesienny Cross Dzieci i Młodzieży etap wojewódzki

VII miejsce

17.

Piłka nożna halowa – etap gminny

IV miejsce

18.

Piłka nożna Tymbark – etap gminny

II miejsce dziewczyny
V miejsce chłopcy

19.

Piłka nożna Tymbark – etap powiatowy

II miejsce dziewczyny

20.

Tenis stołowy – etap gminny

IV miejsce

21.

Tenis stołowy debel – etap gminny

II miejsce dziewczyny

IV miejsce chłopcy

22.

Piłka nożna – etap gminny

V miejsce chłopcy

V miejsce dziewczyny

23.

Puchar Wójta – etap gminny

V miejsce chłopcy

V miejsce dziewczyny

24.

Pchnięcie kulą – etap gminny

III miejsce

25.

Skok w dal – etap gminny

I miejsce

26.

Bieg 300 m – etap gminny

I miejsce

27.

Bieg 600m – etap gminny

II miejsce

28.

Rzut piłeczką palantową – etap gminny

I miejsce

29.

Sztafeta dziewczyn 4x100m – etap gminny

II miejsce

30.

Bieg 1000m – etap gminny

III miejsce

31.

Zawody wędkarskie – etap gminny

III miejsce

 

Adres strony internetowej szkoły: www.spkomorniki.wodip.opole.pl

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności