Rolniku! Ruszył Powszechny Spis Rolny 2020, nie czekaj na ostatnią chwilę, spełnij obowiązek - spisz się przez Internet: https://spisrolny.gov.pl/

Szkoła Podstawowa w Racławiczkach

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RACŁAWICZKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Racławiczkach uczęszczało 105 uczniów uczących się w 6 oddziałach (kl. I – 20, kl. II – 22, kl. III – 13, kl. IV – 21, kl. V – 13, kl. VI – 16). Wszyscy uczniowie realizowali obowiązek szkolny.

Wszystkich uczniów objęto opieką higienistki szkolnej oraz pedagoga szkolnego.

We wszystkich klasach prowadzono naukę języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Uczniowie klasy V uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Własna historia i kultura języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego”.

W naszej szkole było zatrudnionych 10 nauczycieli. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.

Prowadzone były zajęcia dodatkowe w ramach kółka polonistycznego, matematycznego, religijnego, języka angielskiego i niemieckiego,  w ramach godzin z art. 42 KN prowadzone były zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i wyrównawcze w klasach I-VI oraz zajęcia logopedyczne. W ramach godzin art.42 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2015/2016 nauczyciele realizowali następujące zajęcia:

● zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie I

● zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie II

● zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie III

● kółko z języka niemieckiego II etap edukacyjny

● zajęcia opiekuńczo - wychowawcze kl. I – VI

● zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

● zajęcia wyrównawcze z matematyki

● zajęcia sportowe

● kółko religijne

● kółko muzyczne

● kółko z języka angielskiego

 Zajęcia rewalidacyjne były prowadzone w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Wyniki sprawdzianu kompetencji po klasie VI Średni wynik szkoły na tle gminy i województwa w pkt.

Szkoła

Gmina

Województwo

23,76 pkt. (59,4 %)

22,96 pkt. (57,4 %)

24,00 pkt. (60,9%)

 

Średni wynik z języka polskiego w %

Szkoła

Gmina

Województwo

12,56 pkt. (62,8%)

13,18 pkt. (65,9%)

13,84 pkt. (69,2%)

 

Średni wynik z matematyki w %

Szkoła

Gmina

Województwo

11.06 pkt. (55,3%)

9,7 pkt. (48,5%)

10,42 pkt. (52,1%)

 

Średni wynik z języka angielskiego w %

 

Szkoła

Gmina

Województwo

27,84 pkt. (69,6%)

28,76 pkt. (71,9%)

28,28 pkt. (70,7%)

 

W szkole realizowano programy i projekty:

 • Klasa I wzięła udział w programie ,,Klub Bezpiecznego Puchatka, którego celem było uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze i w innych sferach aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.
 • Uczniowie klasy II brali udział w programie edukacyjnym w zakresie higieny jamy ustnej Radosny uśmiech – radosna przyszłość, którego celem było zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci, wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej, wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat, podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej oraz zachęcanie rodziców do współdziałania  na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej.
 • Uczniowie klasy V i VI wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Trzymaj Formę!”, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Promowano zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Powyższe działania pozwoliły na wypracowanie u dzieci właściwych nawyków żywieniowych, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
 • W szkole kontynuowano realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, firmowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu ,,Fascynujący świat nauki i technologii”.
 • Z okazji Mikołajek uczniowie klas I-VI byli w kinie w Opolu
 • W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, przeprowadzono zajęcia i pogadanki na temat szkodliwości używek typu alkohol, papierosy, narkotyki.
 • Nie pal przy mnie, proszę w klasach I-VI. Celem programu było uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związanego z biernym paleniem.
 • Znajdź właściwe rozwiązanie w klasie VI, którego celem było zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.
 • Program Szklanka mleka skierowany do uczniów klas I-VI
 • Program dla klas I-III Owoce i warzywa
 • „Owoce i warzywa dla szkół”- bezpłatna dystrybucja w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” – program dzięki któremu uczniowie otrzymywać mogą świeże owoce i warzywa
 • Program Lepsza szkoła, który miał na celu podnoszenie umiejętności matematycznych
 • Program Wielki sprawdzian – program badający umiejętności polonistyczne uczniów klas IV-VI
 • Konkurs Matematyczny Pangea i Kangur
 • Program dla ucz. kl. VI „Rozwiń skrzydła” – zajęcia psychoedukacyjne
 • „Książki naszych marzeń” – program skierowany do ucz. kl. I-VI w ramach którego zakupiono książki zgodnie z oczekiwaniami dzieci.
 • Bezpłatne badania stomatologiczne dla ucz. kl. I-VI – na terenie szkoły odbyły się bezpłatne badania stomatologiczne. Omówiono zasady higieny jamy ustnej, profilaktykę próchnicy oraz zasady zdrowego odżywiania się

Dzięki dużemu zaangażowaniu  uczniów, nauczycieli i rodziców przygotowano wiele uroczystości i imprez szkolnych, które objęły  swoim zasięgiem całą społeczność szkolną i lokalną. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach oraz uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Przy współpracy z rodzicami zorganizowano: „ Dzień św. Marcina”, „Andrzejki”, „Mikołaja w szkole”, „tłusty czwartek”; festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka, stoły wielkanocne, dzień czekolady, dzień pluszowego misia, dzień życzliwości, dzień postaci z bajek, wspólną degustację kremówek z okazji Dnia Papieskiego. Uczniowie brali udział w przedstawieniach teatralnych w szkole jak i poza szkołą.   

Klasy 4-6 brały udział w 3-dniowej wycieczce do Warszawy, w czasie której uczniowie zwiedzili telewizję, sejm, senat, stadion Legii Warszawa, Stare Miasto, Łazienki, cmentarz na Powązkach, lotnisko na Okęciu, ogrody Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Nauki Kopernik. Kl. I-III brały udział w jednodniowej wycieczce do Wrocławia, czasie której uczniowie zwiedzili Zoo, afrykarium, Stare Miasto i szlak krasnoludków. Szkoła współpracowała z Borami Niemodlińskimi, w ramach której zrealizowano  program edukacyjny w szkole oraz żywą lekcję przyrody w lesie, ubrano choinkę dla Caritas w Racławiczkach, zajęcia z policją - przeprowadzono spotkania z policjantem w ramach ogólnopolskiej akcji Wypadki na drogach – porozmawiajmy”, Karta rowerowa i „Bezpieczne wakacje „ ,biblioteką, opieką społeczną, domem kultury w Strzeleczkach, pielęgniarką szkolną, domem opieki w Grabinie – odbyło się przedstawienie dla pensjonariuszy. Uczniowie raz w tygodniu wyjeżdżali na basen. Zorganizowano imprezę środowiskową z okazji Dnia Seniora, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród zaproszonych gości. Uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w wycieczce do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Uczniowie klas I – VI zorganizowali zbiórkę na rzecz podopiecznych Domu Matki i Dziecka w Opolu - Grudzicach, w czasie której zebrano słodycze, środki higieniczne, kosmetyczne, artykuły chemiczne, gry planszowe, zabawki oraz artykuły szkolne. Zorganizowano również zbiórkę karmy oraz datków na opiekę i leczenie zwierząt dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział Opole.

Pani Pedagog przeprowadzała z uczniami pogadanki na temat właściwego i bezpiecznego zachowania się w szkole oraz prowadziła terapię logopedyczną dla uczniów kl. I

Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim:

 1. Gminny Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją” – I miejsce
 2. Gminny Konkurs Kroszonkarski I,II,II miejsce
 3. Udział w konkurs plastycznym organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji
 4. I Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej w Strzeleczkach I , II miejsce, wyróżnienie
 5. Gminny Konkurs „Mam talent” – I miejsce
 6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny etap gminny – II miejsce
 7. Udział w matematycznych konkursach – KANGUR, PANGEA
 8. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny – etap gminny – udział uczniów naszej szkoły;
 9. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
 • etap gminny: II miejsce
 • etap powiatowy: III miejsce
 1. Gminny Konkurs j. angielskiego – udział uczniów naszej szkoły
 2. Gminny Konkurs j. niemieckiego – udział uczniów naszej szkoły
 3. Gminny Konkurs Historyczny – I miejsce
 4. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – etap gminny: I miejsce
 5. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy – etap gminny: I,  III miejsce

Uczniowie naszej szkoły brali udział we wszystkich zawodach sportowych organizowanych na szczeblu gminnym. Na zawodach tych zajmowali bardzo często wysokie miejsca, co dawało awans do zawodów powiatowych, a także wojewódzkich. Do największych sukcesów w tym roku można zaliczyć:

 • 33 – 39 miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych – Indywidualny Tenis Stołowy
 • 7 miejsce w finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych – Indywidualne Biegi Przełajowe chłopców
 • Finalista Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych – Lekkoatletyka – bieg na 1000 m
 •  II miejsce w zawodach powiatowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych – Lekkoatletyka – bieg na 1000 m
 • I miejsce w Jesiennym Crossie w Zdzieszowicach w kategorii chłopców
 • I miejsce w zawodach powiatowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych – Indywidualny Tenis Stołowy
 • I miejsce w mistrzostwach gminy Strzeleczki w Wędkarstwie Spławikowym

 

Adres strony internetowej szkoły: www.spraclawiczki.wodip.opole.pl

 

 

 

Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

°C °C

Język strony
Zamów newsletter
Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms
Polityka prywatności