Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

ARiMR informuje, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy

indeks arimr.jpeg
 

ARiMR informuje, że od 12 września do 11 października 2016 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 "PŁATNOŚCI NA RZECZ ROLNIKÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO SYSTEMU DLA MAŁYCH GOSPODARSTW, KTÓRZY TRWALE PRZEKAZALI SWOJE GOSPODARSTWO INNEMU ROLNIKOWI".

Pomoc taka może być przyznana rolnikowi - osobie fizycznej, który spełnia następujące warunki:

  • jest wpisany do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletni;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw, który jest częścią płatności bezpośrednich;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który zobowiąże się do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie utworzonym w wyniku powiększenia przez okres co najmniej 5 lat;
  • nie będzie prowadził działalności rolniczej przez co najmniej przez 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej wojewódzkiej, czyli dla województwa opolskiego 18,22 ha.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, lub wysłać listem poleconym:

Powiatowe Biuro ARiMR w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1

47-303 Krapkowice

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: 77/407 90 06.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 02-09-2016 07:58 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 02-09-2016 08:08
Przewiń do góryPrzewiń do góry