Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Gmina inwestuje w placówki oświatowe

Okres wakacji w przedszkolach i szkołach był czasem przygotowań do nowego roku szkolnego. W gminie Strzeleczki w trosce o wszechstronny rozwój dzieci i zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań statutowych przedszkola i szkół dotyczących bezpieczeństwa dzieci, zmodernizowane zostały warunki lokalowe w poszczególnych oddziałach przedszkolnych. Na przestrzeni lipca i sierpnia podjęto prace remontowo-malarskie w dwóch oddziałach: w Dobrej i Zielinie. W Zielinie czekały na przedszkolaków wymalowane pomieszczenia przedszkolne, koszt prac tynkarsko-malarskich łącznie z cyklinowaniem podłogi parkietowej wyniósł 21 451,20 zł. W oddziale w Dobrej wykonano modernizację instalacji elektrycznej z wymianą lamp energooszczędnych, prace tynkarsko-malarskie oraz wymianę urządzeń sanitarnych na łączna kwotę 24 058,39 zł. Oddział w Komornikach został podłączony do sieci kanalizacyjnej – koszt 17 590,37 zł.
Do oddziałów w Strzeleczkach, Dobrej, Zielinie i Racławiczkach zakupiono meble – regały, szafki, biurka, krzesełka, stoliki, ławeczki na sumę 19 246,19 zł. W szkołach podstawowych i gimnazjum przeprowadzono bieżące przeglądy, remonty oraz wymianę opraw oświetleniowych na kwotę 60 000 zł. 

01 szkoła.jpeg 02 szkoła.jpeg

 

 

 

Wzbogacając sferę oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 zaplanowano udział dzieci przedszkolnych w programach prozdrowotnych: „Dzieciństwo bez próchnicy” i „Czyste powietrze wokół nas”, realizowanych przy udziale Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej i Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Gimnazjum i szkoły podstawowe zostały zakwalifikowane do Rządowego Programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią. Działania w ramach programu będą obejmowały następujące obszary: bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach, tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Całkowity koszt programu wynosi 44 945 zł. Otrzymane wsparcie finansowe to 35 956 zł oraz wkład własny gminy – 8 989 zł. Przystąpiono również do projektu „Sekrety nauki” realizowanego dla szkół Aglomeracji Opolskiej przy współudziale Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. W ramach tego projektu zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia pozalekcyjne, wycieczki edukacyjno-dydaktyczne oraz wsparcie dla nauczycieli (studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne).

Cieszę się, iż placówki w naszej gminie podnoszą swój standard oraz poziom kształcenia, skorzystają na tym wszyscy uczniowie.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                               Marek Pietruszka

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 16-09-2016 12:51 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 16-09-2016 12:57
Przewiń do góryPrzewiń do góry