Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

„Program współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Termin konsultacji :  3 listopada – 17 listopada 2016 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 03.11.2016r. do 17.11.2016 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : sekretarz@strzeleczki.pl. Uwagi i wnioski z datą wpływu po 17.11.2016 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki:

PDFUCHWAŁA.2016-11-03 projekt w sprawie programu współpracy z OPP na 2017.zipx.pdf (249,93KB)

PDFZARZĄDZENIE.252_w sprawie konsultacji społecznych.zipx.pdf (305,47KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 02-11-2016 11:57 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 16-11-2016 16:08
Przewiń do góryPrzewiń do góry