Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - edycja 2017

ministerstwo pracy.png

Informuję, że 21 grudnia 2016 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie w 2017r. realizacji projektów, w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi''. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r, poz.239 z późn.zm ) oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy, prowadzące działalność, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „ Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi '' do Wydziału Polityki społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ul .Piastowska 14, 45-082 Opole lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 16 stycznia 2017r

Szczegółowe terminy oraz zasady przyznawania dotacji i składania ofert są podane w ogłoszeniu o konkursie ofert, publikowanym na stronach internetowych MRPiPS: Konkurs "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2017

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 30-12-2016 08:37 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 30-12-2016 08:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry