Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2017

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELECZKI CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA: UNIESZKODLIWIANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STRZELECZKI W ROKU 2017

Zadanie będzie realizowane w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie województwa opolskiego, dostępnym na stronie  w zakładce ,,portal beneficjenta » konkursy”.

Dofinansowaniem objętych będzie 85% kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego, które obejmują:

 • demontaż,
 • zbieranie,
 • transport,
 • unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Strzeleczki ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie polegające na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”.

Osoby pragnące pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2017 r., w terminie do dnia 17.02.2017 r. zobowiązane są do złożenia kompletu uzupełnionych dokumentów tj.:

 • wniosek (wykaz nieruchomości objętych wnioskiem):  XLSwniosek.xls (25,50KB)
 •  ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  DOCOcena-stanu-i-mozliwosci-bezp-uzytkowania-azbestu.doc (58,50KB)
 • kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z oświadczeniem o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz kserokopią mapy nieruchomości na której zalega azbest należy dokonać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1): PDFZgloszenie_zamiaru_rozpoczecia_robot_budowlanych_nie_wymagajacych_pozwolenia_na_budowe.pdf (453,81KB) (dokonanie zgłoszenia nie jest wymagane w przypadku gdy odpady zawierające azbest zostały zdemontowane wcześniej (zalegają w obrębie działki, ale zostały zdjęte z obiektu budowlanego)
 • dokumentacja fotograficzna wykonana w kolorze przedstawiająca budynki, z których zamierza się usunąć azbest bądź miejsca, w których został on zdeponowany (zdjęcia można przesyłać drogą mailową na adres k.rogosch-ryczyrz@strzeleczki.pl lub załączać na elektronicznych nośnikach danych, wykonane fotografie powinny dokładnie odzwierciedlać stan faktyczny, a w przypadku zalegania pokrywy śnieżnej zdjęcia można załączyć do wniosku w późniejszym terminie)
 • oświadczenie: DOCOswiadczenie.doc (24,50KB)

 

Przykłady wypełnienia powyższych dokumentów:

 1. DOCPrzykład 1-ocena-stanu-i-mozliwosci-bezp-uzytkowania-azbestu.doc (57,50KB)
 2. DOCPrzykład 2- oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-dysponowania-nieruch-na-cele-budowlane.doc (77,00KB)
 3. XLSPrzykład 3-wniosek.xls (26,00KB)
 4. DOCXPrzykład 4- Zgłoszenie zamiaru robót budowlanych.docx (458,84KB)

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1. Działalność rolnicza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

Jeżeli wnioskodawca nigdy nie otrzymał pomocy „de minimis” w rolnictwie przedkłada z wnioskiem jedynie oświadczenie: DOCOswiadczenie-o-nie-otrzymaniu-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie.doc (23,50KB)

2. Działalność gospodarcza w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością gospodarczą, dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 Procedura dla przedsiębiorców: DOCDe-minimis-przedsiebiorcy-procedura.doc (23,00KB)

 

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 17.02.2017 r.

Dodatkowych informacji udziela Klaudia Rogosch-Ryczyrz, tel. 77 407 66 65, w czasie pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do 15:30, środa od godz. 7:30 do 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Przybliżony termin realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2017

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 25-01-2017 15:01 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 25-01-2017 15:26
Przewiń do góryPrzewiń do góry