Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Informacja w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie Gminy Strzeleczki

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2134 z późn. zm.) wprowadzono szereg odstępstw od konieczności ubiegania się o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów. Dotyczą one m.in. krzewów rosnących w skupiskach do 25 m2, oraz drzew, których obwód na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego bądź 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. Na szczególną uwagę zasługuje fakt zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi, usuwającymi drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Warto jednak zauważyć, że nadal istnieją prawne mechanizmy chroniące zadrzewienia, które obowiązują w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XX/228/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Wprowadza ona na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie zakazy dotyczące likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Na terenie Gminy Strzeleczki część obszarów wsi Dobra, Strzeleczki, Ścigów, Racławiczki, Smolarnia oraz przysiółek Serwitut objętych jest zasięgiem Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, które podlegają wyszczególnionym zakazom.

Granica OChK Bory Niemodlińskie- Gmina Strzeleczki.png

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 25-01-2017 15:30 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 25-01-2017 15:34
Przewiń do góryPrzewiń do góry