Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zmiany dotyczące zasad usuwania drzew

Z dniem wejścia w życie 17 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmianie ulegają przepisy dotyczące usuwania drzew przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowym brzmieniem w/w aktu prawnego osoba fizyczna będąca w posiadaniu nieruchomości, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zobligowana jest do dokonania zgłoszenia takiego zamierzenia do organu właściwego- Wójta Gminy Strzeleczki. W ciągu 21 dni od daty jego złożenia organ dokona oględzin przedmiotowego terenu w celu ustalenia obwodów i gatunków. W terminie 14 dni od wizji terenowej organ ma prawo wydać decyzję wyrażającą sprzeciw  w przypadku:

  1. lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.),
  4. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3,
  5. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;

drzewo.png

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 12-06-2017 11:55 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 12-06-2017 12:00
Przewiń do góryPrzewiń do góry