Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wkrótce budowa kanalizacji sanitarnej w Mosznej

14 czerwca gmina Strzeleczki podpisała umowę o przyznanie pomocy na budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Moszna.

Celem inwestycji jest skanalizowanie miejscowości Moszna. Ścieki z terenu nieruchomości odprowadzane będą przewodami grawitacyjnymi, tylko przy niekorzystnych warunkach (ukształtowanie terenu) do podłączenia nieruchomości zaprojektowano przewody ciśnieniowe z przepompowniami domowymi. Wnioskowana sieć kanalizacyjna zostanie podłączona do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosznej, z której obecnie korzysta Zamek Moszna oraz Centrum Terapii Nerwic, a przepustowość tej oczyszczalni pozwala na podłączenie całej miejscowości.

Podstawowe dane techniczne kanalizacji miejscowości Moszna:

  • sieć grawitacyjna PVC śr. 200 mm – 2652,00 m
  • sieć grawitacyjna kamionka śr. 200 mm – 152,00 m
  • rurociąg tłoczny PVC śr. 90 mm – 899,00 m
  • rurociąg tłoczny PVC śr. 50 mm – 515,50 m
  • przykanalik tłoczny PVC śr. 40 mm – 229,50 m
  • przykanalik grawitacyjny PVC śr. 160 mm – 257,70 m
  • 10 przepompowni przydomowych
  • 1 przepompownia sieciowa

Po wykonaniu kanalizacji zostanie podłączonych 89 posesji (79 przyłączy grawitacyjnych oraz 10 przyłączy ciśnieniowych). Z kanalizacji będzie korzystało 297 mieszkańców Mosznej. Prognozuje się odprowadzenie 7 484 m3 ścieków na rok.

Inwestycja rozpocznie się w drugim kwartale 2017r., planowane zakończenie prac do końca 2018 roku.

Koszt inwestycji to 3 788 047 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1 725 662 zł. 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 29-06-2017 07:54 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 29-06-2017 07:57
Przewiń do góryPrzewiń do góry