Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

,,Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka” E.Zola

Psy i koty to najczęściej występujący przedstawiciele królestwa zwierząt towarzyszący człowiekowi w jego życiowej wędrówce. Bez względu na cel jaki przyświeca istocie ludzkiej decydującej się na posiadanie zwierzęcia pewne jest, że podejmując decyzję o jego przysposobieniu zobowiązujemy się do sprawowania nad nim należytej opieki. Ustawy o ochronie zwierząt oraz o ochronie zdrowia i życia zwierząt regulują w sposób szczegółowy powyższe kwestie, o których przypominamy w poniższym zestawieniu.

 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zapewnienia im schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, ze stałym dostępem do światła dziennego oraz możliwością zmiany pozycji ciała, karmieniem odpowiednim pokarmem i stałym dostępem do wody.
 2. Zabronione jest trzymanie zwierząt na uwięzi krótszej niż 3 m oraz dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.
 3. Zakazane jest umyślne ranienie i okaleczanie zwierząt w tym przycinanie psich uszu i ogonów.
 4. Zwierzęta chore nie mogą być zmuszane do czynności, które wywołują ból i cierpienie.
 5. Zabronione jest bicie zwierząt oraz ich złośliwe straszenie i drażnienie.
 6.  Zakazane jest dokonywanie na zwierzętach zabiegów chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień, wbrew zasadom sztuki lekarsko-weterynaryjnej, bez zachowania koniecznej ostrożności oraz w sposób sprawiający ból, któremu można było zapobiec.
 7. Miejsce utrzymywania zwierząt musi zapewniać im możliwość przyjmowania naturalnej pozycji ciała, a także być czyste i zadbane.
 8. Porzucanie przysposobionych zwierząt jest zakazane.
 9. Niedopuszczalne jest stosowanie okrutnych praktyk wobec zwierząt, w tym organizowanie walk z ich udziałem.
 10. Zabrania się prowadzenia targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych i wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscem ich hodowli i chowu.
 11. Zakazane jest rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych.
 12. Surowo zabronione jest puszczanie psa bez możliwości sprawowania nad nim kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację opiekuna lub właściciela. Pies może przebywać wolno na terenie ogrodzonej posesji uniemożliwiającej mu jej opuszczenie.
 13. Każdy pies podlega obowiązkowemu, corocznemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 14. Osoby zamierzające nabyć bądź rozpocząć hodowlę psów ras uznanych za agresywne zobowiązane są do uzyskania zezwolenia wójta na utrzymywanie w/w zwierzęcia.

Uchylanie się od ciążących na posiadaczu zwierząt domowych obowiązków grozi konsekwencjami karnymi egzekwowanymi przez Policję czy Powiatowego Lekarza Weterynarii. W przypadkach drastycznych zaniechań i zaniedbań względem posiadanego zwierzęcia może zostać wydana decyzja władz gminnych o jego odebraniu i obciążeniu właściciela kosztami wyłapania, transportu i w ostateczności oddania do schroniska bądź domu tymczasowego. Podobne procedury dotyczą wyłapywania zwierząt potencjalnie bezdomnych, które przebywają bez opieki i stanowią zagrożenie dla ludzi. W momencie interwencji lekarza weterynarii w stosunku do psa posiadającego właściciela, który zaniechał swoim obowiązkom względem zwierzęcia, narażając tym samym życie i zdrowie jego oraz innych, zobowiązany jest on do poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem mu tymczasowej opieki. 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 22-09-2017 11:51 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 22-09-2017 12:10
Przewiń do góryPrzewiń do góry