Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Planowanie przestrzenne - aktualności

02.11.2023

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF1_MPZP_Komorniki_uchwala.pdf (801,53KB)
PDF2_MPZP_Komorniki_rysunek.pdf (15,81MB)
JPEG2_MPZP_Komorniki_rysunek.jpeg (8,98MB)
PDF3_MPZP_Komorniki_uzasadnienie.pdf (218,45KB)
PDF4_PONS_MPZP_Komorniki_tekst.pdf (4,12MB)
PDF5_PONS_MPZP_Komorniki_zal1.pdf (6,01MB)
PDF6_PONS_MPZP_Komorniki_zal2.pdf (3,79MB)
PDF7_PONS_MPZP_Komorniki_oswiadczenie.pdf (209,86KB)
 

24.10.2023

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF1_Obwieszczenie o wyłożeniu do pub. wglądu proj.miejscowego planu zagospo_Komorniki_teren górniczy.pdf (590,95KB)
PDF_UWAGA_mpzp.pdf (629,84KB)
DOC_UWAGA_mpzp.doc (38,00KB)

22.09.2023

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualne informacje - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl

08.08.2023

Obwieszczenie o zmianie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF1_Obwieszczenie_o zmianie przystąpienia do sporządzenia miejsc.planu zagosp. terenu górniczego Komorniki.pdf (752,36KB)
PDF2_Nr XLIII-409-23 z 27.07.2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV-211-21 RG Strzeleczki.pdf (1,55MB)
DOC3_Wniosek_mpzp.doc (43,00KB)
PDF3_Wniosek_mpzp.pdf (759,23KB)
 

11.07.2023 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki. prognoza oddziaływania na środowisko:

DOClipiec 2023_projekt uchwały.doc (164,50KB)
PDFlipiec 2023_projekt uchwały.pdf (490,99KB)
PDFUZASADNIENIE.pdf (546,32KB)
DOCXUZASADNIENIE.docx (26,29KB)

PDFzalacznik_1.1.pdf (9,61MB)

PDFzalacznik_1.2.pdf (9,32MB)

PDFzalacznik_1.3.pdf (2,84MB)

PDFzalacznik_1.4.pdf (2,12MB)

PDFzalacznik_1.5.pdf (2,41MB)

PDFzalacznik_1.6.pdf (1,63MB)

PDFzalacznik_1.7.pdf (1,53MB)

PDFzałacznik_1.8.pdf (19,40MB)

PDFzałacznik_1.9.pdf (4,18MB)

PDFzalacznik_1.10.pdf (2,84MB)

PDFzalacznik_1.11.pdf (3,98MB)
PDFPONS_Strzeleczki_lipiec_2023.pdf (1,89MB)

PDFPONS_1.1_lipiec_2023.pdf (11,36MB)
PDFPONS_1.2_lipiec_2023.pdf (9,91MB)
PDFPONS_2.1_lipiec_2023.pdf (11,19MB)
PDFPONS_2.2_lipiec_2023.pdf (9,64MB)
DOC_UWAGA_mpzp.doc (38,50KB)
PDF_UWAGA_mpzp.pdf (628,67KB)

04.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki

PDFOBWIESZCZENIE_o terminie wyłożenia proj. zm. planu wsi Strzeleczki.pdf (404,98KB)

PDFKlauzula informacyjna_RODO.pdf (451,13KB)

20.06.2023

Projekt miejscowego planu zagospodarowania dla części miejscowości Wawrzyńcowice

DOC1_UCHWALA MPZP WAWRZYŃCOWICE.doc (167,00KB)
PDF1_UCHWALA MPZP WAWRZYŃCOWICE.pdf (359,07KB)
DOC2_WAWRZYŃCOWICE MPZP uzasadnienie do uchwały.doc (70,50KB)
PDF2_WAWRZYŃCOWICE MPZP uzasadnienie do uchwały.pdf (547,32KB)
JPEG3_WAWRZYŃCOWICE MPZP RYSUNEK 1000.jpeg (211,16KB)
PDF3_WAWRZYŃCOWICE MPZP RYSUNEK 1000.pdf (3,04MB)
PDF4_POS STRZELECZKI Wawrzyńcowice TEKST.pdf (5,98MB)
JPEG5_POS WAWRZYŃCOWICE MPZP załącznik graficzny.jpeg (217,33KB)
PDF6_POS WAWRZYŃCOWICE MPZP załącznik graficzny.pdf (2,37MB)
DOC7_UWAGA_mpzp.doc (38,00KB)
PDF7_UWAGA_mpzp.pdf (628,85KB)

13.06.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części miejscowości Wawrzyńcowice

PDFWAWRZYNCOWICE MPZP-obwieszczenie o wyłozeniu.pdf (327,30KB)

11.04.2023

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDF0_UCHWAŁA zm STUDIUM STRZELECZKI 2023.pdf (376,30KB)
PDF1_zm_studium_zal_nr_1_STRZELECZKI Wawrzyncowice.pdf (3,96MB)
JPEG2_zm_studium_zal_nr_2_STRZELECZKI Wawrzyncowice.jpeg (272,10KB)
PDF3_POS STRZELECZKI Studium.pdf (1,53MB)
PDF4_zm_studium_zal_nr_2_STRZELECZKI Wawrzyncowice.pdf (43,87MB)
DOC5_UWAGA_do proj.zm.Studium.doc (39,50KB)
PDF5_UWAGA_do proj.zm.Studium.pdf (629,49KB)
PDF6_Klauzula_RODO.pdf (451,08KB)

04.04.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDFSUIKZP STRZELECZKI-obwieszczenie o wyłozeniu.pdf (322,10KB)
 

24.01.2023

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”, prognoza oddziaływania na środowisko

PDF1_MPZP_Komorniki_uchwala.pdf (830,16KB)
JPEG2_MPZP_rysunek.jpeg (182,50KB)
PDF3_MPZP_Komorniki_uzasadnienie.pdf (102,71KB)
PDF4_PONS_MPZP_Komorniki_tekst.pdf (3,76MB)
JPEG5_PONS_MPZP_Komorniki_zalacznik1.jpeg (145,12KB)

PDF5_PONS_MPZP_Komorniki_zalacznik1.pdf (30,83MB)
JPEG6_PONS_MPZP_Komorniki_zalacznik2.jpeg (111,34KB)

PDF6_PONS_MPZP_Komorniki_zalacznik2.pdf (24,65MB)

PDF7_MPZP_rysunek pdf.pdf (45,59MB)
 

17.01.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wgl.proj.miejsc.planu zagosp.terenu górniczego_Komorniki.pdf (574,87KB)
DOCformularz_UWAGA_mpzp.doc (38,00KB)
PDFformularz_UWAGA_mpzp.pdf (629,65KB)
 

19.07.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobra

PDF5_Ogłoszenie.pdf (433,43KB)
PDF4_Obwieszczenie.pdf (529,86KB)
PDFnr-xxxiv-212-21-z-30062021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miejscowosci-dobra.pdf (729,91KB)
PDF_Wniosek_mpzp.pdf (628,63KB)
DOC_Wniosek_mpzp.doc (37,50KB)

05.04.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDF1_Wawrzyńcowice mpzp-OBWIESZCZENIE.pdf (287,73KB)
PDF2_nr-xxxvii-237-21-z-22102021-r-w-spraw.pdf (468,54KB)
DOC3_Wniosek_mpzp.doc (38,00KB)
PDF3_Wniosek_mpzp.pdf (628,75KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

PDF1_Strzeleczki ZM SUIKZP OBWIESZCZENIE.pdf (286,38KB)
PDF2_nr-xxxvii-238-21-z-22102021-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania.pdf (469,02KB)
PDF3_wniosek-o-zmiane-przeznaczenia-terenu-w-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.pdf (617,81KB)
DOC3_wniosek-o-zmiane-przeznaczenia-terenu-w-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.doc (48,00KB)
 

31.12.2021

Uwaga! – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. od 3 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

PDFRozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.pdf (1,30MB)

26.10.2021

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”

PDF4.GP.6712.2.1.2021_obwieszczenie.pdf (56,15KB)
PDF4_Obwieszczenie_zalgraf.pdf (494,03KB)
PDF4_Obwieszczenie.pdf (619,77KB)
PDF6_Wniosek_mpzp.pdf (629,63KB)
DOC6_Wniosek_mpzp.doc (38,00KB)
PDFKlauzula informacyjna_RODO.pdf (450,93KB)
PDFnr-xxxiv-211-21-z-30062021-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowa.pdf (690,29KB)
 

18.08.2021

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łowkowice

PDFprojekt uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf (235,02KB)
PDFprojekt rysunku planu_część_miejscowości_Łowkowice.pdf (3,15MB)
PDFuzasadnienie do uchwały_część_miejscowości_Łowkowice.pdf (304,84KB)
PDFuwaga_do_mpzp_druk.pdf (387,17KB)
DOCuwaga_do_mpzp_druk.doc (35,50KB)
 

11.08.2021

PDFOgłoszenie o odstąpieniu przeprow.str.oceny oddz.na śr.proj.plan miejscowgo częsci wsi Łowkowice.pdf (367,66KB)
 

10.08.2021

PDFOGŁOSZENIE-o wyłożeniu_do_publicznego_wglądu_MPZP_części_wsi_Łowkowice z RODO.pdf (258,47KB)
 

26.01.2021

PDFOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu dla części wsi Łowkowice.pdf (389,98KB)
PDFnr_xxviii_178_20_z dnia_22122020_uchwała_dok_elektr..pdf (960,43KB)
PDFnr-xxviii-178-20-z-dnia-221220-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-czesci-miejscowosci-lowkowice.pdf (72,70KB)
DOCXwniosek do planu_część wsi_Łowkowice_formularz.docx (14,37KB)
PDFwniosek do planu_część wsi_Łowkowice_formularz.pdf (217,00KB)
 

14.07.2020

PDFObwieszczenie-Uzupełnienie ogłoszenia z dn 7 lipca o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf (586,27KB)
PDFOgłoszenie-Uzupełnienie ogłoszenia z dn 7 lipca o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf (587,86KB)
DOCXwniosek o zmianę planu_formularz.docx (14,06KB)
PDFwniosek o zmianę planu_formularz.pdf (215,36KB)

07.07.2020

PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki.pdf (1,05MB)
PDFOgłoszenie o przystąpieniu do zmiany planu wsi Strzeleczki.pdf (995,08KB)
PDFuchwała_nr_XVIII_110_20_przystąpienie_do_zm_pl_wsi_Strzeleczki.pdf (20,32MB)
PDFKlauzula inf. dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf (67,13KB)
 

15.11.2018 r.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 15.11.2018 - 14.12.2018

PDF1.projekt zminy studium_15.11.2018_tekst.pdf (3,57MB)
JPEG2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.jpeg (618,34KB)
PDF2.projekt zmiany studium_15.11.2018_rys.-compressed.pdf (3,40MB)
PDF3.porognoza_oddziaływania_na_srodowisko_tekst.pdf (770,63KB)
JPEG4.zagrożenia dla srodowiska_rys..jpeg (1,96MB)
DOCuwaga do studium.doc (33,00KB)
PDFuwaga do studium.pdf (220,11KB)
 

 

06.11.2018r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

1.    Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki”.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 15.11.2018 r. do 14.12.2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, pokój 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.11.2018r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, Strzeleczki, ul. Rynek 4, o godz. 10:30.

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Strzeleczki na adres: Urząd Gminy Strzeleczki, ul. Rynek 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

2.    Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam
o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki sporządzanego na podstawie uchwały Rady Gminy Strzeleczki Nr XVI/92/12 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki” wraz prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu.

Z przedmiotową dokumentacją  można zapoznać się w dniach od 15.11.2018r. do dnia 14.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Strzeleczki pokój nr 201, budynek A, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ug@strzeleczki.pl
Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostają bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Strzeleczki

                                                                                                                     Marek Pietruszka

Niniejsza informacja ukazała się dnia 06.11.2018 r.:

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek A i B) ,

- na tablicach ogłoszeń w miejscowości: Dobra, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Wawrzyńcowice, Zielina,

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzeleczki, www.bip.strzeleczki.pl,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzeleczki: www.strzeleczki.pl,

- na Publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie-EKOPORTAL,

- w „Tygodniku Krapkowickim” oraz w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” z dnia 06.11.2018 r.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (390,12KB)
 

21.03.2018r.

Publikacja projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzeleczki wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko – ponowne wyłożenie 21.03.2018 r. – 23.04.2018 r.

PDF1.zm.studium_tekst_projekt_21.03.2018.pdf (2,26MB)
PDF2.zm.studium_rys. _projekt_21.03.2018.pdf (30,60MB)
PDF3.Porognoza oddziaływania na środowisko_tekst.pdf (770,63KB)
PDF4.Prodnoza oddziaływania na środowisko_rys..pdf (24,86MB)
DOCuwaga do studium_wzór.doc (30,00KB)
PDFuwaga do studium_wzór.pdf (186,81KB)
 

13.03.2018r.

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  STRZELECZKI

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Strzeleczki o ponownym wyłożeniu do wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.pdf (809,31KB)
 

 

Dnia 28.12.2017r. upłynął termin składania uwag i wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

1. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki:

PDFPorognoza oddziaływania na środowisko gm. Strzeleczki.pdf (770,63KB)
JPEGPrognoza oddziaływania na środowisko do zmiany SUiKZP gm. Strzeleczki 02.11.2017.jpeg (4,17MB)
DOCuwaga do studium.doc (28,00KB)
PDFuwaga do studium.pdf (44,84KB)
JPEGZmiana SUiKZP gm Strzeleczki.jpeg (5,82MB)
PDFZmiana SUiKZP gm. Strzeleczki.pdf (2,16MB)
PDFLista zabytków nieruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków po aktualizacji dokonanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf (159,19KB)

2. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odd.pdf (948,53KB)

3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki.

PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny.pdf (918,31KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 24-10-2017 08:57 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 05-01-2024 10:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry