Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Informacje dla rolników

Jak bezpiecznie posługiwać się pilarką łańcuchową

Pilarki, piły, siekiery to narzędzia, których użytkowanie niesie ryzyko wypadku - ich części robocze są bowiem nieosłonięte i bardzo ostre. Przy pracy z tymi narzędziami należy pamiętać o stosowaniu zasad BHP.

Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie jako materiał budowlany oraz do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej. Niewłaściwe użytkowanie narzędzi służących do jego pozyskiwania i obróbki może zakończyć się poważnym wypadkiem.

Aby uniknąć wypadków z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:

 •  zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu;
 • właściwie konserwować oraz obsługiwać narzędzia takie jak: pilarki, piły tarczowe, kosy spalinowe oraz siekiery;
 • nie demontować systemów bezpieczeństwa w pilarkach i piłach tarczowych;
 • stosować podczas pracy właściwą odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

pilarka krus.jpeg 
Pilarka 353 TRIO BREAK Husqvarna oznaczona znakiem bezpieczeństwa KRUS posiada odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu surowca drzewnego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową oraz jej konserwacji:

 • pilarki łańcuchowej wolno używać wyłącznie do cięcia drzewa i przedmiotów drewnianych;
 • przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń tam zawartych;
 • wykonując prace w strefie roślinności łatwopalnej oraz w czasie suszy należy posiadać w pobliżu gaśnice (zagrożenie pożarowe);
 • pracując pierwszy raz z użyciem pilarki należy zwrócić się do sprzedawcy o zademonstrowanie i wyjaśnienie bezpiecznego sposobu jej użytkowania;
 • pilarki wolno używać tylko wtedy, gdy znajduje się ona w nienagannym stanie technicznym;
 • nie wolno przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą oddziaływać na zdolność reakcji;
 • pracując z pilarką należy być w dobrej kondycji, wypoczętym i zdrowym;
 • w razie zbliżenia się osób postronnych lub zwierząt należy natychmiast zatrzymać maszynę i układ tnący;
 • kiedy urządzenie nie będzie używane, należy odłożyć je w bezpieczny sposób, tak aby nikomu nie zagrażało;
 • podczas używania pilarki należy zachować szczególną ostrożność;
 • nigdy nie należy podejmować się prac, które mogą być zbyt trudne lub których zagrożeń nie są Państwo w stanie całkowicie oszacować;
 • należy stosować wyłącznie akcesoria i oprzyrządowanie dostarczone przez producenta, dopuszczone do montażu do tego typu urządzenia oraz używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Pilarka została skonstruowana tylko i wyłącznie do cięcia jednego materiału - drewna. Nigdy nie tnij na niej innych materiałów!

Pamiętaj, że łańcuch obraca się z prędkością bliską 100 km/h. Praca z pilarką jest zabroniona w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, wyjątek stanowi młodzież powyżej 16. roku życia ucząca się zawodu i pracująca pod nadzorem dorosłych.

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia.

 

źródło: www.krus.gov.pl

 

Wszystkim Rolnikom i członkom ich rodzin życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2018 Roku składają Dyrekcja oraz  Pracownicy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 11 października 2017r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników        w pełnym zakresie.

Umowa obowiązuje od 14-10-2017r. do 13-10-2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl, Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników WWW.fsusr.gov.pl i Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych WWW.ubezpieczeniapocztowe.pl, ponadto będą udzielane bezpośrednio w Oddziałach Regionalnych   i Placówkach Terenowych KRUS.

Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje wyłącznie dzieci ( do ukończenia 16 roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informujące, że rodzic lub opiekun prawny jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników              w pełnym zakresie ( ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

Zgłaszanie szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lub listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kompletną dokumentacją, zgodną z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części „ Informację dla zgłaszającego roszczenie”.

Pomoc w wypełnianiu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn-pt. 8.00 – 18.00)

 

Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń

Piotr Ciona

 

 

 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 17-11-2017 10:04 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 17-11-2017 12:21
Przewiń do góryPrzewiń do góry