Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Program Wspierania Rodziny Gminy Strzeleczki

Informujemy Państwa, iż Gmina Strzeleczki przystąpiła do opracowania dokumentu jakim jest Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.  

Program będzie zawierał zbiór planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin i dzieci przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, oraz zaspokojenia ich potrzeb i zapewnienia im bezpieczeństwa, wraz z możliwością rozwoju w środowisku lokalnym.

Program Wspierania Rodziny jest przygotowywany w oparciu o rozpoznanie lokalnych problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy sytuacji rodziny i kwestii opieki nad dzieckiem. Konieczność jego opracowania wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).     

Aktualnie rozpoczął się pierwszy etap prac nad programem, polegający na zgromadzeniu aktualnych danych i opinii związanych z naszą Gminą. W związku z czym zapraszamy Państwa do wypełnienia załączonej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów rzutujących na kondycję rodzin w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą do skonstruowania ww. Programu. Wypełnione ankiety proszę zwrócić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach ul. Rynek 4, lub wysłać na adres e-mail: profilaktyka@strzeleczki.pl 

PDFAnkieta_Problemy rodzin i dzieci.pdf (34,73KB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 23-11-2017 09:36 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 23-11-2017 09:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry