Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Dotacje do wymiany źródeł ogrzewania 2022 rok

 

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania.

           W związku z Ogłoszeniem Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu środków na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza oraz wpłynięciem wniosków o dofinansowanie informujemy o zakończeniu naboru wniosków na przedmiotowe inwestycje.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o zwolnieniu się środków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
 

Uwzględniając przyjętą Uchwałę nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia
25 listopada 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, Wójt Gminy Strzeleczki informuje o zwolnieniu się środków finansowych w wysokości 3000,00 zł
na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie planowanej inwestycji. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanej w roku 2022 zgodnie
z terminami określonymi w umowie dotacji.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem 77 407 66 68.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki.pdf (303,12KB)
 

Wójt Gminy Strzeleczki

      /-/ Marek Pietruszka


Informacja o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji do wymiany źródeł ogrzewania

W związku z Ogłoszeniem Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza z dnia 24 lutego 2022 r. i wpłynięciem wniosków o dofinansowanie informujemy o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany źródeł ogrzewania.

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

o zwolnieniu się środków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza
 

Uwzględniając przyjętą Uchwałę nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza, Wójt Gminy Strzeleczki informuje o zwolnieniu się środków finansowych w wysokości 3000,00 zł na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie planowanej inwestycji. Dotacja dotyczy inwestycji wykonanej w roku 2022 zgodnie z terminami określonymi w umowie dotacji.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem 77 407 66 68.

PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu środków na dotacje z budżetu gminy.pdf (308,55KB)
 


 
Informacja dot. zakończenia naboru wniosków

Informujemy o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ten cel w 2022 roku.

W przypadku zwolnienia się środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.


Stosownie do przyjętej przez Radę Gminy uchwały określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Strzeleczki informujemy, że z dniem 4 stycznia 2022 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Gminy Strzeleczki.

Dotacji nie podlegają koszty związane z wymianą źródła ogrzewania poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Dotacja udzielana będzie w kwocie 3 000 zł na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na bardziej ekologiczne źródła, tj.:

1) kocioł opalany biomasą;

2) kocioł opalany olejem opałowym;

3) kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej budynku lub lokalu;

4) kocioł gazowy;

5) pompę ciepła.

W 2022 roku na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Strzeleczki zabezpieczono kwotę 75 000,00 zł.

Termin składania wniosków: od 4 stycznia 2022 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Strzeleczki na rok 2022.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek A, I piętro)

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska i Nieruchomości Urzędu Gminy Strzeleczki (budynek B, I piętro, pokój 111) oraz pod numerem telefonu 77 407 66 68.

Szczegóły dotyczące warunków przyznania dotacji i sposobów jej rozliczenia określać będzie umowa na udzielenie dofinansowania, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i regulaminem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Zasady udzielania dotacji określone są w „Regulaminie udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/248/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 listopada 2021 r.

PDFUchwała Rady Gminy i Regulamin dotacji do wymiany źródeł ciepła.pdf (264,88KB)
PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o naborze wniosków.pdf (105,42KB)


Wzory dokumentów do pobrania:

PDF1.WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ - os. fizyczne.pdf (230,32KB)
PDF2.WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ -wspólnoty.pdf (227,68KB)
PDF3.WZÓR UMOWY DOTACJI.pdf (110,79KB)
PDFZgoda współwłaściciela na dokonanie wymiany źródła ogrzewania.pdf (93,37KB)
 


Dotacje do wymiany źródeł ogrzewania 2021 rok

W związku z Ogłoszeniem Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza z dnia 28 października 2021 r. i wpłynięciem wniosków o dofinansowanie informujemy o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany źródeł ogrzewania.


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków.pdf (26,78KB)


W związku z Ogłoszeniem Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza z dnia 14 października 2021 r. i wpłynięciem wniosków o dofinansowanie informujemy o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany źródeł ogrzewania.


PDFOgłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o zwolnieniu się środków.pdf (27,52KB)Informujemy o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

W przypadku zwolnienia się środków, informacja o możliwości pozyskania dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy.


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania w roku 2021

            Stosownie do przyjętej przez Radę Gminy uchwały określającej zasady przyznawania dotacji celowych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Strzeleczki informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie dotacji celowej mogą być osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych
na terenie Gminy Strzeleczki.

Dotacji nie podlegają koszty inwestycji polegającej na wymianie węglowych źródeł ogrzewania poniesione przed dniem podpisania umowy z Gminą Strzeleczki na dofinansowanie planowanej inwestycji.

Dotacja udzielana będzie w kwocie:

  • 3 000,00 zł – w przypadku wymiany pieca na kocioł opalany biomasą, olejem opałowym, kocioł elektryczny, gazowy i pompę ciepła;
  • 2 000,00 zł – w przypadku wymiany pieca na kocioł opalany ekogroszkiem.

W 2021 roku na przedmiotowy cel w budżecie Gminy Strzeleczki zabezpieczono kwotę 80 000,00 zł. Wnioski przyjmowane będą w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków. Szczegóły dotyczące warunków przyznania dotacji i sposobów jej rozliczenia określać będzie umowa na udzielenie dofinansowania, której wzór został udostępniony wraz z formularzami wniosków i regulaminem. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza”.

PDFOgłoszenie o naborze wniosków.pdf (205,46KB)
PDFRegulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizację inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.pdf (183,98KB)
PDFWniosek o udzielenie dotacji - os. fizyczne.pdf (816,20KB)
PDFWniosek o udzielenie dotacji - wspólnoty mieszkaniowe.pdf (813,31KB)
PDFUmowa dotacji - wzór.pdf (212,56KB)
 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 17-01-2018 14:37 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 15-09-2022 11:43
Przewiń do góryPrzewiń do góry