Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Ochrona Danych Osobowych

Nazwa: Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych, adres jego siedziby, numer REGON: Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach, ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, REGON 530602616

Inspektor ochrony danych, adres jego siedziby:  Wiktoria Kopiec, 47-364 Strzeleczki, ul. Rynek 4, tel. 77-4669696, e-mail: iod.gok@strzeleczki.pl

 Strzeleczki, dnia 08.09.2021

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

                                                                            

Informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

  • Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach z siedzibą w przy ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki reprezentowany przez Dyrektora,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach powołał Inspektora ochrony danych, kontakt do inspektora ochrony danych:, e-mail  , tel. 77-4669696,
  • Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  • Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Strzeleczkach lub innym organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach,
  • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała brakiem realizacji usługi.
  • Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane,
  • Dane podaję Pani/Pan dobrowolnie.

                                                                                                 

                                        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
                                            Anna Kuźnik

                                                                                                                                                                                                                                                                

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 23-05-2018 14:22 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 13-03-2023 14:51
Przewiń do góryPrzewiń do góry