Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Ochrona Danych Osobowych

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO):

 • Administratorem danych jest Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach z siedzibą Rynek 4, 47-364 Strzeleczki ,
 • Inspektorem ochrony danych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Strzeleczkach jest Pani Mariola Kurek tel. 77 4668 164, e-mail: zeas@strzeleczki.pl               
 • Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zrealizowania usługi przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
 • Celem zbierania danych osobowych jest:
 • realizacja obowiązków lub uprawnień zespołu wynikających z przepisów prawa,
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
 • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
 • Dane będą udostępniane wyłącznie Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Strzeleczkach
 • Państwa dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA.
 • Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi,
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
 • Dane podajecie Państwo dobrowolnie.

 

Strzeleczki, 23.05.2018r.

Urszula Matysek

Kierownik GZEAS w Strzeleczkach

   (data, podpis ADO)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 24-05-2018 15:07 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-06-2018 13:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry