Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Drużyna Sezonu Funduszy Europejskich

logo projekt.jpeg

Informujemy, że Gmina Strzeleczki otrzymała od Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły tytuł Drużyny Sezonu Funduszy Europejskich za projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja".

W maju 2018 roku Gmina Strzeleczki przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach.

Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Strzeleczki, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi, zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.697 z późn. zm.)

Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie usług społecznych dzięki zatrudnieniu asystenta rodziny.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 10 137 632,59 zł, wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Gminy Strzeleczki to 117 733,71 zł.

drużyna sezonu.jpeg

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 18-10-2018 14:27 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 18-10-2018 14:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry