Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 29 listopada 2018 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                         Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr I/18 w dniu 22 listopada 2018 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 22.11.2018 r. – Sekretarz Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy – projekt z dnia 23.11.2018 r. – Skarbnik Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej– projekt z dnia 23.11.2018 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy – projekt z dnia 23.11.2018 r. – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla radnych – projekt z dnia 21.11.2018 r. – podinsp. ds. obsługi rady gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 22.11.2018 r. – Sekretarz Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości gminnych służebnościami przesyłu – projekt z dnia 23.11.2018 r. – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Strzeleczki na realizacje inwestycji na rzecz poprawy powietrza – projekt z dnia 23.11.2018 r. – podinsp. ds. ochrony środowiska.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 – projekt
z dnia 21.11.2018 r. – Sekretarz Gminy.

13. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-11-2018 10:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry