Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Informacja o zakazach spalania złej jakości paliw

Informacja o zakazach spalania złej jakości paliw

Szanowni mieszkańcy, sezon grzewczy 2018/2019 trwa w pełni, a wraz z nim docierają do nas liczne informacje o złej jakości powietrza atmosferycznego, które w bardzo negatywny sposób oddziałuje na nasze zdrowie. Dlatego też przypominamy, że od 1 listopada 2017 r. obowiązują zapisy uchwały antysmogowej na terenie województwa opolskiego, które zakazują stosowania:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Ponadto należy zwrócić uwagę na liczne nieprawidłowości w zakresie spalania przez osoby fizyczne odpadów, w tym zanieczyszczonych odpadów drewna w nieprzystosowanych do tego celu kotłach.

Przyjęte przepisy zobowiązują nas mieszkańców do ich przestrzegania pod rygorem kar nakładanych zgodnie z kodeksem wykroczeń. Kontrole mogą być przeprowadzane przez upoważnionych przedstawicieli organów ochrony środowiska oraz funkcjonariuszy policji.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 lipca b.r, wszedł w życie zakaz wprowadzania do użytkowania kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają wymagań 5 klasy emisji spalin wg normy PN-EN 303-5:2012 w tym takich, które posiadają ruszty awaryjne.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 11-12-2018 13:14
Przewiń do góryPrzewiń do góry