Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Terminy Posiedzeń Komisji Rady Gminy Strzeleczki w miesiącu grudniu 2018 r.

Terminy posiedzeń komisji Rady Gminy

w miesiącu grudniu 2018 r.

 

17.12.2018 r. r. godz. 15:00 – sala narad urzędu gminy w Strzeleczkach – Komisja  Rewizyjna:

1) ustalenie planu pracy komisji na 2019 r.,

2) sprawy bieżące.

13.12.2018 r. godz. 12:00 – sala narad urzędu gminy w Strzeleczkach – Komisja Samorządowa:

1) ustalenie planu pracy komisji na 2019 r. – przewodniczący komisji,

2) informacja o wysokości stawek podatkowych w 2019 r. – Skarbnik Gminy,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany budżetu gminy na 2018 r. – Skarbnik Gminy,

c) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” – podinsp. ds. ochrony środowiska,

d) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – kierownik GOPS,

e) określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – kierownik GOPS,

f) przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023 – kierownik GOPS;

g) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – kierownik GOPS,

h) skargi na bezczynność Wójta Gminy Strzeleczki w przedmiocie udzielania informacji publicznych na złożony wniosek,

i) skargi na bezczynność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach w przedmiocie udzielania informacji publicznych na złożony wniosek,

j) wyboru przedstawicieli gminy Strzeleczki do Związku Gmin „Aqua Silesia” z siedzibą w Głogówku – projekt z dnia 12.12.2018 r. – Sekretarz Gminy

4) sprawy bieżące,

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-12-2018 16:59
Przewiń do góryPrzewiń do góry