Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Urząd Miejski w Strzeleczkach informuje rolników, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

1. od 1 lutego do ostatniego dnia lutego – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia do 31 stycznia

2. od 1 sierpnia  do 31 sierpnia - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1)             1-30 kwietnia (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),

2)             1-31 października (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Stawka zwrotu na 2024 rok wynosi 1,46 zł. za 1 litr oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Oznacza to, że rolnik w 2024 roku na każdy 1 ha użytków rolnych maksymalnie może otrzymać 160,60 złotych zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.

Hodowcy bydła mogą ubiegać się: poza kwotą 160,60 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła, świń, owiec, kóz i koni.

Limit zwrotu będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które producent rolny posiadał w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1. Faktury Vat albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

2. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owiec, kóz i koni.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Podatków Urzędu Miejskiego w Strzeleczkach w pok. 117 (podatki) tel. 77 4076671.

PDFWzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego_zawartego_w_cenie_oleju_napędowego_wykorzystywanego_do_produkcji_rolnej.pdf (999,62KB)
DOCO Ś W I A D C Z E N I E.doc (97,00KB)

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-01-2019 11:30 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 31-01-2024 13:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry