Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Termin posiedzenia Komisji Samorządowej w miesiącu styczniu 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Tematy posiedzenia to:

1) diety radnych,

2) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – Sekretarz Gminy,

c) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzeleczki – kier. ref. gosp. komun. i nieruchom.,

d) przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku” – kierownik referatu gosp. komun. i nieruchom.,

e) wykazu nazw ulic w Gminie Strzeleczki – Sekretarz Gminy,

f) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2019 r. – podinsp. ds. obsługi rady gminy,

g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2019 – prac. ds. profil. alkohol.,

h) zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Strzeleczki programu „Lokalna Karta Dużej Rodziny i Seniora” – prac. ds. profil. alkohol.

3) sprawy bieżące,

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-01-2019 09:00
Przewiń do góryPrzewiń do góry