Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

V Sesja Rady Gminy Strzeleczki

   Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 W dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się V sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                              

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji  Nr IV/19 w dniu 30.01.2019 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między IV a V sesją.

5.Interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 14.02.2019 r. – Skarbnik Gminy

7.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 14.02.2019 r. - Skarbnik Gminy

8.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 14.02.2019 r. – Skarbnik Gminy

9.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 14.02.2019 r. – Skarbnik Gminy

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.02.2019 r. –  Sekretarz Gminy

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.02.2019 r. –  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

13. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

 14.Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-02-2019 10:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry