Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) zapoznanie się z możliwościami pozyskiwania środków na realizację zadań gminnych z programów unijnych i innych źródeł,

2) podział nadwyżki budżetowej,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

d) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019” – podinsp. ds. ochrony środowiska,

e) odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 1579 z mapy 8, położonej w obrębie Chrzelice – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

g) wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach nieruchomości położonych w miejscowościach Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

4) sprawy bieżące.

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-03-2019 08:48
Przewiń do góryPrzewiń do góry