Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

VI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 28 marca 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                  

                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy   

                                                                                                                                         Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr V/19 w dniu 28.02.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między V a VI sesją.

5. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 20.03.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 20.03.2019 r. – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – projekt z dnia 20.03.2019 r. – Skarbnik Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2019” – projekt z dnia 11.03.2019 r. – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.03.2019 r. – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki nr 1579 z mapy 8, położonej w obrębie Chrzelice – projekt z dnia 13.03.2019 r. – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach nieruchomości położonych w miejscowościach Strzeleczki, Kujawy, Racławiczki i Komorniki – projekt z dnia 13.03.2019 r. – kier. Referatu Gosp. Komunalnej i Nieruchom.,

 13.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

14. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

 15. Zamknięcie sesji.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-03-2019 08:35 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-03-2019 08:36
Przewiń do góryPrzewiń do góry