Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach,

2) analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – Skarbnik Gminy,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a ) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 894/4 z mapy 2, położonej w obrębie Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości;

d) wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości;

e) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Strzeleczki – insp. ds. planowania przestrzennego;

f) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury o realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice” – Sekretarz Gminy/Wójt Gminy;

g) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach” – Sekretarz Gminy/Wójt Gminy;

4) sprawy bieżące.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-05-2019 10:22
Przewiń do góryPrzewiń do góry