Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Wyprawka szkolna 2015/2016

Wyprawka Szkolna 2015/2016

 

Wójt Gminy Strzeleczki informuje, iż zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych(Dz.U. z 2015r. poz.938) pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego obejmuje się :

1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej

2) uczniów :

a) słabowidzących,

b) nieszłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

g) z autyzmem ,w tym z zespołem Aspergera,

h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz klasy II i III gimnazjum.

W przypadku uczniów wymienionych w punkcie 1 ,którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015r. utrzymano w rozporządzeniu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to ,że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie do 574 zł na osobę w rodzinie.

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

1) uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do 225 zł

2) uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ,oraz uczniów z niepełnoprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł

3) uczniów słabowidzacych, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ,oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy V i VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł

4) uczniów słabowidzacych, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ,oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III gimnazjum do kwoty 350 zł

Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2015” znajdują się w sekretariatach szkół.

Zarządzeniem Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 8 lipca 2015r. został ustalony termin składania wniosków w okresie od dnia 24 sierpnia 2015r do dnia 15 września 2015r.


 

 

Wójt Gminy

/-/

mgr Marek Pietruszka

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 02-08-2012 11:21 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 16-07-2015 08:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry