Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

VIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 30 maja 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                               Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji  Nr VII/19 w dniu 18.04.2019 r.

4.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między VII a VIII sesją.

5.Interpelacje i zapytania.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 21.05.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 r. – projekt z dnia 21.05.2019 r. – Skarbnik Gminy.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 894/4 z mapy 2, położonej w obrębie Strzeleczki – projekt z dnia 15.05.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym – projekt z dnia 15.05.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzeleczki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Strzeleczki –  projekt z dnia 15.05.2019 r. – insp. ds. planowania przestrzennego

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki do Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury o realizację zadania pn.: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Steblów – Nowy Młyn w obrębach Steblów i Pietna w gminie Krapkowice” –  projekt z dnia 15.05.2019 r. – Wójt Gminy/Sekretarz Gminy,

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Strzeleczki o budowę jazu w Komornikach” –  projekt z dnia 15.05.2019 r. – Wójt Gminy/Sekretarz Gminy,

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14. Komunikaty, ogłoszenia, sprawy różne.

15. Zamknięcie sesji.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-05-2019 10:00 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-05-2019 09:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry