Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki

31.05.2019r. została podpisana umowa na zadanie: „Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki”, realizowane przy współudziale środków z budżetu Województwa Opolskiego w oparciu o „Zasady dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków z budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.

Projektowane parametry techniczne drogi:

− klasa drogi wewnętrzna dojazdowa

− szerokość jezdni od 3,50m do 4,50m

 − długość odcinka 458m

− szerokość poboczy z kamienia 0,50m

− rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Konstrukcja drogi:

Odcinek od 0+000 do 0+370:

• wykonanie profilowania korekcyjnego istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego • wykonanie warstwy z kamienia łamanego 031,5mm gr. średniej 10cm.

• nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach (w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr. 4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 gr.4cm) Odcinek od 0+370 do 0+458:

• wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm na istniejącej podbudowie kamiennej (bez podnoszenia niwelety drogi dodatkowo warstwą kamienną).

Pobocza: Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami.

Wartość powyższych prac: 163840,16 zł brutto Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Opolskiego – 68700,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, ul. Matejki 1, 46-100 Kluczbork

Termin wykonania: 16.08.2019r.

TRAKT.jpeg

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-05-2019 12:51 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 31-05-2019 12:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry