Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematy posiedzenia to:

1) stan bezpieczeństwa w gminie – przedstawiciele KPP Policji i KP Straży Pożarnej w Krapkowicach,

2) ochrona przeciwpożarowa w gminie – Komendant Gminny OSP,

3) działalność sportowa w gminie – koordynator ds. sportu,

4) sprawozdanie z działalności GOPS za 2018 r. – Kierownik GOPS,

5) przedstawienie „Raportu o stanie gminy Strzeleczki za 2018 r.” – Sekretarz Gminy,

6) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a ) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b ) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c ) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

d ) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – Sekretarz Gminy,

e ) wyboru przedstawiciela Gminy Strzeleczki do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich – Sekretarz Gminy,

f ) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. – insp. ds. obsługi rady gminy,

g ) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – insp. ds. obsługi rady gminy;

7) sprawy bieżące

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-06-2019 10:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry