Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

X Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się X sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                           /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji  Nr IX/19 w dniu 19.06.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między VIII a X sesją.

5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2018 r.”:

a) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Strzeleczki za 2018 r.” – Sekretarz Gminy,

b) debata nad raportem z uwzględnieniem głosu mieszkańców,

c) głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Strzeleczki – projekt uchwały z dnia 11.06.2019 r. – Sekretarz Gminy,

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r. - Wójt, Skarbnik Gminy,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego – Skarbnik Gminy,

c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – Uchwała Nr 159/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,

e) opinie komisji Rady Gminy – przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Samorządowej,

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. – projekt z dnia 11.06.2019 r.

7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.:

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,

b) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – Uchwała Nr 277/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Strzeleczki z wykonania budżetu gminy za 2018 r. – projekt z dnia 13.06.2019 r.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym – projekt z dnia 12.06.2019 r. – kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Strzeleczki do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich – projekt z dnia 11.06.2019 r. – Sekretarz Gminy

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-06-2019 13:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry