Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Budujemy kolejny odcinek ścieżki rowerowej

PDFczas-na-rower-budowa-sciezek-pieszo-rowerowych-w-aglomeracji-opolskiej-2.pdf (401,66KB)

Przechwytywanie.png

W dniu 04.07.2019r. Gmina Strzeleczki zawarła umowę na wykonanie zadania: ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna - Etap I odcinek Moszna – Zielina” (tryb: zaprojektuj i wybuduj).

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa obejmuje:

  1. Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na jej realizację,
  2. Roboty budowlane w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej obejmujące m.in.:

− budowę ciągów pieszo- rowerowych;
− przebudowę skrzyżowań, (ułatwiających przejazd rowerem);
− budowę/przebudowę zjazdów publicznych;
− budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych;
− konserwację/wykonanie rowów przydrożnych;
− przebudowę lub budowę przepustów;
− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie szlaków rowerowych;
− budowę kanalizacji deszczowej;
− budowę sieci oświetlenia ulicznego;
− przebudowę i zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją;
− wykonanie parkingów dla rowerów.
− przebudowę kolidującej instalacji podziemnej i naziemnej (w szczególności słupy sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i oświetlenia ulicznego, jako elementy niedopuszczalne w skrajni ciągu pieszo – rowerowego;
− usunięcie drzew i krzewów z najbliższego otoczenia ciągu.

Wartość powyższych prac: 1.586.700,00 zł brutto

Dofinansowanie: 688.805,84 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork

Termin wykonania: 31.08.2020r.

 


 

Opublikował(a): Łukasz Borsuk Data publikacji: 10-07-2019 09:19 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 04-03-2020 15:39
Przewiń do góryPrzewiń do góry