Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Zakończono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Komorniki

Dane techniczne drogi:

− klasa drogi wewnętrzna dojazdowa

− szerokość jezdni od 3,50m do 4,50m

 − długość odcinka 458m

− szerokość poboczy z kamienia 0,50m

− rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy

Konstrukcja drogi:

Odcinek od 0+000 do 0+370:

• wykonanie profilowania korekcyjnego istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego

• wykonanie warstwy z kamienia łamanego 031,5mm gr. średniej 10cm.

• nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego ułożonego w dwóch warstwach (w-wa wiążąca z betonu AC16 W gr. 4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 gr.4cm)

Odcinek od 0+370 do 0+458:

• wykonanie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm na istniejącej podbudowie kamiennej (bez podnoszenia niwelety drogi dodatkowo warstwą kamienną).

Pobocza: Po zakończonych pracach bitumicznych należy uzupełnić warstwę kamienia na poboczach do poziomu wykonanych warstw bitumicznych zgodnie z przekrojami. 

Wartość powyższych prac: 163840,16 zł brutto

Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Opolskiego – 68700,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko, ul. Matejki 1, 46-100 Kluczbork

Termin wykonania: 06.06.2019r. – 09.07.2019r.  

1.jpeg 1a.jpeg 2.jpeg 2a.jpeg 3.jpeg 4a.jpeg 5.jpeg 5a.jpeg  3a.jpeg 4.jpeg 

Opublikował(a):  Data publikacji: 24-07-2019 08:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-07-2019 08:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry