Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Kanalizacja w gminie Strzeleczki.

logo prow kanalizacja.jpeg

W dniu 19 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2402/2012 podjął decyzję w sprawie dofinansowania wniosków złożonych w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowanie otrzymało 30 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Wśród tych wniosków znalazł się także wniosek złożony przez Gminę Strzeleczki.

W dniu 21 sierpnia 2012 roku gmina Strzeleczki podpisała umowę o przyznanie pomocy na zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Strzeleczki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra i Strzeleczki oraz zbiornika wody wraz z pompownią w miejscowości Moszna”. Na podstawie tej umowy gmina otrzyma dofinansowanie do inwestycji w wysokości 4 mln zł, natomiast całkowity koszt budowy to 15 mln zł.

Przypomnijmy iż mieszkańcy Naszej gminy od wielu lat oczekują budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej. Przez wiele lat sprawa była wielokrotnie poruszana w różnych gremiach i zebraniach wiejskich, wykonany został projekt budowlany sieci, obejmujący miejscowości Dobra, Komorniki, Łowkowice i Strzeleczki. Mobilizacja władz gminy i pracowników gminy doprowadziła w końcu do pozyskania znacznego dofinansowania na to zadanie. Z racji dużego terenu do skanalizowania zadanie może być realizowane na razie jedynie w części ze względu na olbrzymie koszty całej projektowanej kanalizacji.

Inwestycja przebiegać będzie w dwóch etapach:

  • Etap I, realizowany w roku 2012 to budowa zbiornika wody wraz z przepompownią w miejscowości Moszna. Zrealizowanie tej inwestycji poprawi parametry wody dostarczanej dla mieszkańców miejscowości oddalonych od stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie, gdzie występują kłopoty z wystarczającym ciśnieniem wody, a także zasili w wodę nowo budowane Centrum Terapii Nerwic w Mosznej.
  • Etap II, realizowany w latach 2013 – 2014 to budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrej, tranzytu do Strzeleczek oraz kanalizacji części miejscowości Strzeleczki (zlewnia jednej przepompowni, tj, ulice Słowackiego i Osiedle).

Dalsze informacje w sprawie wykonawcy oraz harmonogramu robót sukcesywnie będą zamieszczane na stronie gminy.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 31-08-2012 14:14 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 31-08-2012 14:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry