Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

Tematyka posiedzenia:

1) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c) udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – Skarbnik Gminy,

d) wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Strzeleczki położonego przy ul. Sienkiewicza 31 w Strzeleczkach na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

e) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Moszna oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

f) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

g) zgłoszenia kandydata na ławnika, które zostawia się bez dalszego biegu – insp. ds. obsługi rady gminy,

h) zmiany uchwały Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposoby sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

i) określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

j) zmiany uchwały nr XXXVI/210/17 Rady Gminy w Strzeleczkach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – kierownik GZEAS,

k) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – kierownik GZEAS;

2) sprawy bieżące.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 19-08-2019 11:07
Przewiń do góryPrzewiń do góry