Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr X/19 w dniu 27.06.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między X a XI sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 19.08.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 19.08.2019 r.  – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu – projekt z dnia 19.08.2019 r.  – Skarbnik Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Strzeleczki położonego przy ul. Sienkiewicza 31 w Strzeleczkach na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu – projekt z dnia 08.08.2019 r.– kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Moszna oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej – projekt z dnia 19.08.2019 r.– kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

11.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych – projekt z dnia 08.08.2019 r – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które zostawia się bez dalszego biegu – projekt z dnia 01.08.2019 r. – insp. ds. obsługi rady gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/251/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Strzeleczki – projekt z dnia 22.07.2019 r. – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny – projekt z dnia 22.07.2019 r. – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/210/17 Rady Gminy w Strzeleczkach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 19.08.2019 r. – kierownik GZEAS.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze – projekt z dnia 19.08.2019 r. – kierownik GZEAS.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

19. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-08-2019 13:28
Przewiń do góryPrzewiń do góry