Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Mobilna zbiórka odpadów komunalnych

Na MPSZOKU przyjmowane będą następujące odpady:

  • przeterminowane leki
  • chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe ( do 50 kg od gospodarstwa domowego)
  • odpady zielone i kuchenne biodegradowalne
  • opony (o średnicy do 56 cm) w ilości do 4 sztuk

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE odpady izolacyjne (styropian, papa, wełna mineralna), zmieszane odpady budowlane, oraz opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach.

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-08-2019 09:31
Przewiń do góryPrzewiń do góry