Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej :

1) analiza realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2019 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2018,

2) zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.,

3) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c) opłaty targowej – Skarbnik Gminy,

d) poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – Skarbnik Gminy,

e) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – Skarbnik Gminy,

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

g) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kujawy na lata 2019-2026” – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,

h) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra na lata 2017-2023” – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych,

4) sprawy bieżące.

 

Tematem posiedzenia Komisji  Rewizyjnej będzie:

  1. analiza i zaopiniowanie informacji Wójta Gminy o przebiegu budżetu gminy za I półrocze 2019 r.,
  2. analiza zadłużenia gminy oraz prawidłowość spłaty,
  3. sprawy bieżące.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2019 09:50 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 18-09-2019 10:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry