Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XII Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

W dniu 24 września 2019 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                             /-/ Włodzimierz Wolny

 

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XI/19 w dniu 29.08.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XI a XII sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 19.08.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 19.08.2019 r.  – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 09.09.2019 r.– Skarbnik Gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 09.09.2019 r. – Skarbnik Gminy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 09.09.2019 r. – Skarbnik Gminy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 10.09.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kujawy na lata 2019-2026” – projekt z dnia 12.09.2019 r. – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Dobra na lata 2017-2023” – projekt z dnia 12.09.2019 r. – podinspektor ds. funduszy zewnętrznych.

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-09-2019 12:25
Przewiń do góryPrzewiń do góry