Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

W dniu 21 listopada 2019 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej, a o godz. 14:00 (bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Samorządowej) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

1) zaopiniowanie stawek podatkowych na 2020 r.,

2) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy – Skarbnik Gminy,

c) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

e) sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

f) zmiany uchwały Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych – kierownik GOPS,

g) zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – kierownik GOPS,

h) zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – kierownik GZEAS,

i) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki – kierownik GZEAS.

3) sprawy bieżące.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1) analiza i kontrola przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości w gminie,

2) kontrola pobierania opłat za śmieci, wodę, ścieki i czynsze w I półroczu 2019 r.,

3) sprawy bieżące.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2019 08:15 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 21-11-2019 08:22
Przewiń do góryPrzewiń do góry