Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

XIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

W dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.                                  

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XIII/19 w dniu 29.10.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XIII a XIV sesją.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 14.11.2019 r. – Skarbnik Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy – projekt z dnia 15.11.2019 r.  – Skarbnik Gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.11.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 14.11.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.11.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/256/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych – projekt z dnia 14.11.2019 r. –  kierownik GOPS.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi – projekt z dnia 14.11.2019 r. –  kierownik GOPS.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/210/17 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 14.11.2019 r. –  kierownik GZEAS.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (szkoły, przedszkola) gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.11.2019 r. –  kierownik GZEAS.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

17. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 21-11-2019 08:32
Przewiń do góryPrzewiń do góry