Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej i Rewizyjnej

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej. Tematyka posiedzenia:

1) działalność oświatowa w gminie,

2) raport z realizacji w latach 2015-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzeleczki na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,

3) zaopiniowanie projektów uchwały budżetowej na 2020 r. oraz projektu zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej (zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki Nr 95/19 z dnia 13 listopada 2019 r.)

4) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu gminy na 2019 r. – Skarbnik Gminy,

b) zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy,

c) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

e) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

f) wystąpienia Gminy Strzeleczki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – podisnp. ds. funduszy zewnętrznych,

3) sprawy bieżące.

 

W dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 (bezpośrednio po posiedzeniu Komisji Samorządowej) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia komisji będzie:

1) kontrola działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w roku szkolnym 2018/2019,

2) realizacja wniosków komisji z 2019 r.,

3) sprawy bieżące.

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-12-2019 12:13
Przewiń do góryPrzewiń do góry