Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XVI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XIV/19 w dniu 28.11.2019 r.

4.Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XV/19 w dniu 12.12.2019 r.

5.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XIV a XVI sesją.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r. (projekt z dnia 13.11.2019 r.):

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy,

b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – Wójt/Sekretarz Gminy,

c) odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji Samorządowej,

d) przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji,

e) dyskusja nad wnioskami komisji,

f) głosowanie nad każdym z wniosków komisji,

g) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r.,

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.11.2019 r. – Skarbnik Gminy

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. – projekt z dnia 12.12.2019 r. – Skarbnik Gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 12.12.2019 r.  – Skarbnik Gminy.

11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych na terenie gminy Krapkowice – projekt z dnia 12.12.2019 r. – Kierownik GZEAS.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – projekt z dnia 12.12.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Nieruchomości.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 12.12.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

14.Podjęcie uchwały w określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 12.12.2019 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Strzeleczki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – projekt z dnia 06.12.2019 r. – podisnp. ds. funduszy zewnętrznych.

16.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

18.Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-12-2019 14:24
Przewiń do góryPrzewiń do góry