Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XVIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Porządek sesji:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.

3.Wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie bożonarodzeniowym.

4.Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XVI/19 w dniu 19.12.2019 r.

5.Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Nr XVII/20 w dniu 23.01.2020 r.

6.Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XV a XVIII sesją.

7.Interpelacje i zapytania radnych.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. – projekt z dnia 28.01.2020 r. – Skarbnik Gminy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 r. – projekt z dnia 15.01.2020 r.  – Skarbnik Gminy.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki – projekt z dnia 17.01.2020 r. – insp. ds. planowania przestrzennego

11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.01.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości

12.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2020 – projekt z dnia 10.01.2020 r. – prac. ds. profilaktyki alkoholowej

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Strzeleczki na rok szkolny 2019/2020 – projekt z dnia 10.01.2020 r. – kierownik GZEAS

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzeleczkach – projekt z dnia 17.01.2020 r. – przewodniczący komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 15.01.2020 r. – insp. ds. obsługi rady gminy,

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2020 r. – projekt z dnia 15.01.2020 r. – insp. ds. obsługi rady gminy,

17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

18.Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.

19.Zamknięcie sesji.

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-01-2020 12:55
Przewiń do góryPrzewiń do góry