Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Reaguj i żyj bezpiecznie

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Projektu "Reaguj i żyj bezpiecznie" oraz realizacji zadania w 2012 "Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej" w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" organizuje konkurs na wykonanie spotu promującego właściwe postawy obywatelskie - obrazującego właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

Hasło przewodnie przedsięwzięcia to Reaguj i żyj bezpiecznie.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Celem konkursu jest budowanie świadomości społecznej w zakresie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne, promowanie rozwiązań zwiększających je, pobudzenie całego społeczeństwa do działań na rzecz poprawy wspólnego bezpieczeństwa, wytworzenie w społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za przestrzeganie prawa, zasad i norm społecznych, ograniczenie zjawiska tzw. "znieczulicy społecznej" - czyli braku reakcji przechodniów, sąsiadów, kolegów na krzywdę ludzką, a co za tym idzie ciche przyzwolenie na narastające zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. Najwyżej oceniony spot, zostanie wyemitowany w telewizji regionalnej.

Prace należy składać u Pani Pedagog Kamili Mehlich lub Podinspektora ds. Profilaktyki Alkoholowej Anny Hauk do 26 listopada br.

Ideą konkursu jest, by przyczynił się on do zmniejszenia negatywnych skutków zagrożeń, z którymi stykają się dzieci i młodzież, w tym przede wszystkim umożliwi skuteczną pomoc oraz zachęci do podejmowania odpowiedzialnych zachowań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.

PDFRegulamin konkursu reaguj i żyj bezpiecznie spot 2012 ROPS.pdf (394,69KB)

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 24-10-2012 10:02 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 24-10-2012 10:04
Przewiń do góryPrzewiń do góry