Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

KRUS zaprasza

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu zaprasza

do wzięcia udziału w Ogólnokrajowym Konkursie

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

          Do udziału w Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

         Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

  • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
  • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
  • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
  • estetyka gospodarstw,
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

        Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i centralnym. Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały atrakcyjne nagrody, m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzymał nagrodę główną Prezesa Kasy - ciągnik rolniczy.

           Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 17 kwietnia 2020 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

Opracowała:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

Serdecznie zapraszam

do udziału we wszystkich działaniach prewencyjnych prowadzonych przez KRUS: konkursach, szkoleniach, seminariach, itp. Służą one propagowaniu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych wśród rolników i dzieci, a przede wszystkich wpływają na ograniczenie wypadków w rolnictwie, co jest jednym z głównych celów działalności Kasy.

 

 

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-03-2020 10:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry