Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

UWAGA! ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY STRZELECZKI

UWAGA! ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Szanowni mieszkańcy,

W związku z ostatnimi decyzjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, informujemy o następujących zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Strzeleczki.

Od godz. 12.00 dnia 13.03.2020 roku obsługa klientów będzie prowadzona tylko w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Zachęcamy do kontaktu.

Tel. 77 407 66 60 (wew. 101) – sekretariat Urzędu.

W ramach organizacji pracy Urzędu w siedzibie zostanie utworzony punkt obsługi obywateli w pomieszczeniu nr 09 (kasa Urzędu) – parter część A Urzędu.

Sprawy będą załatwiane również za pomocą poczty elektronicznej Urzędu ug@strzeleczki.pl oraz skrzynki ePuap (/531413107/SkrytkaESP)

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami na konto bankowe Urzędu:

Nr  93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Strzeleczki

Wójt Gminy Strzeleczki przyjmuje obywateli w sprawach pilnych. Wszelkie informacje będą udzielane w wyłącznie telefonicznie.

Urząd Stanu Cywilnego oraz sprawy obywatelskie - tel. 77 407 66 60 (wew. 111);

Sprawy z zakresu stanu cywilnego oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie można załatwić również w siedzibie Urzędu – przy wejściu do części B budynku Urzędu po uprzednim wywołaniu dzwonkiem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.

 • zalecamy składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-Puap,
 • zaplanowane śluby cywilne z ograniczoną liczbą gości do 10 osób.

Podatki i Opłaty Lokalne – tel. 77 407 66 60 (wew. 120)
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • wycinka drzew i krzewów, zwierzęta bezdomne, ochrona środowiska, azbest, dotacje na wymianę kotłów – tel. 77 4076665, 407 66 60 (wew. 112);
 • zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego – tel. 77 407 6674, 77 407 66 60 (wew. 119);
 • gospodarka odpadami komunalnymi – tel. 77 40766678, 77 407 66 60 (wew. 118;
 • nieruchomości tel. 77 407 66 63, 774076660 (wew. 102).

Zgłaszanie awarii dotyczących wodociągów i kanalizacji, tel. 600 295 388

Prosimy także o samodzielne odczytywanie wodomierzy i zgłaszanie stanów licznika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Urzędu.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • interwencje dot. dróg, oświetlenia ulic, zajęcie pasa drogi – tel. 77407 66 60 (wew. 105);
 • inwestycje gminne  - tel. 77 407 66 60 (wew. 100, 105);
 • zamówienia publiczne – tel. 77 407 66 60 (wew. 122);
 • promocja gminy, projekty – tel. 77 407 66 60 (wew. 124)

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • sprawy działalności gospodarczej, Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe – tel. 77 407 66 60 (wew. 108);
 • obsługa Rady Gminy – tel. 77 407 66 60 (wew. 113);
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – tel. 77 407 66 60 (wew. 119);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową,
tel. 77 407 66 60 (wew. 114), email: opsstrzeleczki@wp.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 81 64, 77 407 66 60 (wew. 116), email: zeas@strzeleczki.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 96 96, 77 407 66 60 (wew. 110), email: gok@strzeleczki.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną tel. 532 325 577

Pozostałe stanowiska i referaty funkcjonują bez zmian wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Osoby powracające z zagranicy przeziębione lub z podwyższoną temperaturą proszone są o powstrzymanie się od załatwienia sprawy osobiście ze względów bezpieczeństwa.

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i procedur.

Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
telefon: 77 446 67 40 fax: 77 446 67 41, całodobowy: 692 229 498.

Monitorujemy sytuację, i jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań związanych z sytuacją epidemiologiczną i koronawirusem prosimy kontaktować się ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

W najbliższych dniach bezpieczeństwo powinno być dla nas priorytetem.

Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-03-2020 11:46 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 16-03-2020 08:09
Przewiń do góryPrzewiń do góry