Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej, Rewizyjnej i Sesji Nadzwyczajnej

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie – przedstawiciel SAMED,
 2. podział nadwyżki budżetowej – Skarbnik Gminy,
 3. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r. – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 4. informacja o stanie gospodarki odpadami w gminie,
 5. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie 

a) zmiany w budżecie gminy na 2020 r. – projekt z dnia 18.03.2020 r. – Skarbnik Gminy,

b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy – projekt z dnia 18.03.2020 r. – Skarbnik Gminy,

c) odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.03.2020 r. - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości,

d) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego – projekt z dnia 10.03.2020 r. – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju,

e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 r. – projekt z dnia 13.03.2020 r. – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

      6) sprawy bieżące.

Porządek sesji nadzwyczajnej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XIX/20 w dniu 26.02.2020 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2020 r. – projekt z dnia 18.02.2020 r. – Skarbnik Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej – projekt z dnia 18.03.2020 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na mienie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 11.03.2020 r. – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego – projekt z dnia 10.03.2020 r. – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krapkowice w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2020 r. – projekt z dnia 13.03.2020 r. – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

Tematyka posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

 1. kontrola wydatków na organizację imprez gminnych (m. in. dożynki, Dni Strzeleczek) oraz na utrzymanie świetlic (remonty, energia) w 2019 r.;
 2. kontrola wpływów i wydatków na ośrodek wypoczynkowy w Dobrej,
 3. sprawy bieżące.
Opublikował(a):  Data publikacji: 18-03-2020 09:43
Przewiń do góryPrzewiń do góry