Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

UWAGA! KOLEJNA ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY STRZELECZKI

UWAGA!

KOLEJNA ZMIANA FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY STRZELECZKI

Szanowni mieszkańcy,

W związku z decyzją o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, informujemy o kolejnych zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Strzeleczki.

Od godz. 8.00 dnia 25.03.2020 roku obsługa klientów będzie prowadzona wyłącznie telefonicznie, kontakt bezpośredni będzie możliwy tylko w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie. Zachęcamy do kontaktu.

Wszelkiego rodzaju pisma lub wnioski do Urzędu można również umieszczać do skrzynki pocztowej umieszczonej na zewnątrz budynku Urzędu !

Tel. 77 407 66 60 (wew. 101) – sekretariat Urzędu.

Sprawy będą załatwiane również za pomocą poczty elektronicznej Urzędu ug@strzeleczki.pl oraz skrzynki ePuap (/531413107/SkrytkaESP)

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami na konto bankowe Urzędu:

Nr  93 8883 1028 2003 0000 2293 0004 Bank Spółdzielczy Gogolin oddział Strzeleczki

W tych dniach kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania.

Wójt Gminy Strzeleczki przyjmuje obywateli w sprawach pilnych. Wszelkie informacje będą udzielane wyłącznie telefonicznie.

Urząd Stanu Cywilnego oraz sprawy obywatelskie - tel. 77 407 66 60 (wew. 111);

Sprawy z zakresu stanu cywilnego oraz z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie również można załatwić po uprzednim kontakcie telefonicznym.

 • zalecamy składanie wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP;
 • rejestracja urodzeń i zgonów (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu uzgodnienia godziny;
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego – wnioski w sprawie wydania odpisów można wysłać pocztą lub przez e-Puap,
 • zaplanowane śluby cywilne z ograniczoną liczbą gości do 10 osób.

Podatki i Opłaty Lokalne – tel. 77 407 66 60 (wew. 120)
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

Referat Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • wycinka drzew i krzewów, zwierzęta bezdomne, ochrona środowiska, azbest, dotacje na wymianę kotłów – tel. 77 4076665, 407 66 60 (wew. 112);
 • zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje celu publicznego – tel. 77 407 6674, 77 407 66 60 (wew. 119);
 • gospodarka odpadami komunalnymi – tel. 77 40766678, 77 407 66 60 (wew. 118;
 • nieruchomości tel. 77 407 66 63, 774076660 (wew. 102).

Zgłaszanie awarii dotyczących wodociągów i kanalizacji, tel. 600 295 388

Prosimy także o samodzielne odczytywanie wodomierzy i zgłaszanie stanów licznika telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej Urzędu.

Referat Inwestycji i Rozwoju

Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • interwencje dot. dróg, oświetlenia ulic, zajęcie pasa drogi – tel. 77407 66 60 (wew. 105);
 • inwestycje gminne  - tel. 77 407 66 60 (wew. 100, 105);
 • zamówienia publiczne – tel. 77 407 66 60 (wew. 122);
 • promocja gminy, projekty – tel. 77 407 66 60 (wew. 124)

Referat Organizacyjny i Spraw Obronnych
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową.

 • sprawy działalności gospodarczej, Ochotnicze Straże Pożarne, Zarządzanie Kryzysowe – tel. 77 407 66 60 (wew. 108);
 • obsługa Rady Gminy – tel. 77 407 66 60 (wew. 113);
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – tel. 77 407 66 60 (wew. 119);

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową,
tel. 77 407 66 60 (wew. 114), email: opsstrzeleczki@wp.pl

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 81 64, 77 407 66 60 (wew. 116), email: zeas@strzeleczki.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną oraz mailową
tel. 77 466 96 96, 77 407 66 60 (wew. 110), email: gok@strzeleczki.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach
Informacje nt. spraw pilnych można uzyskać drogą telefoniczną tel. 532 325 577

Pozostałe stanowiska i referaty funkcjonują bez zmian wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Osoby powracające z zagranicy przeziębione lub z podwyższoną temperaturą proszone są o powstrzymanie się od załatwienia sprawy osobiście ze względów bezpieczeństwa.

Osoby, które zaobserwują u siebie objawy choroby, proszone są o kontakt pod wskazanymi przez służby epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Proszę o ścisłe przestrzeganie zaleceń i procedur.

Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice
e-mail: psse.krapkowice@pis.gov.pl
telefon: 77 446 67 40 fax: 77 446 67 41, całodobowy: 692 229 498.

Monitorujemy sytuację, i jesteśmy do Państwa dyspozycji. W przypadku pytań związanych z sytuacją epidemiologiczną i koronawirusem prosimy kontaktować się ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.

W najbliższych tygodniach bezpieczeństwo powinno być dla nas priorytetem.

Wójt Gminy Strzeleczki
/-/ Marek Pietruszka

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 25-03-2020 09:02 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 27-03-2020 08:08
Przewiń do góryPrzewiń do góry